Röllika te

Röllika te, även kallad rölleka, är en korgblommig ört som växer vilt på torra gräsmarker i stora delar av Sverige. Det vetenskapliga namnet är Achillea millefolium. Millefolium betyder ”med tusen blad” och syftar på röllikans finflikiga blad.

I Sverige blommar Achillea millefolium hela sommaren och en bra bit in på hösten. Därefter torkar den och står kvar under vintern precis som många andra korgblommiga växter. Fröna är utformade så att de kan spridas långa distanser med vinden.

Arten röllika delas för närvarande in i tre olika underarter:

  • A. millefolium ssp. millefolium som är grundformen (Vanlig röllika)
  • A. millefolium ssp. sudetica, som på svenska kallas Fjällröllika, Luddröllika och Nordlig röllika
  • A. millefolium ssp. lanulosa, heter Plymröllika på svenska

Röllika te

Röllika har en stark kryddig doft som huvudsakligen kommer från bitterämnet achillein och en flyktig blåfärgad olja. Achillein är en alkaloid med bitter smak som finns både hos röllekan och vissa närbesläktade växter.

röllika te

Inom folkmedicin har röllika te (avokok på röllika) använts i många olika syften:

  • För att försöka lindra smärta
  • För att försöka stoppa eller mildra blödningar, såsom näsblödningar, riklig mestruationsblödning, blod i urinen, och blödande hemorrojder
  • För att försöka stimulera sårläkning
  • För att försöka behandla diarré
  • För att försöka mildra reumatism
  • För att försöka framkalla abort

Traditionellt är det de delar av röllikan som växer ovan jord som har använts, med eller utan blommorna. Mot tandvärk är det dock framförallt roten som har begagnats, genom att man lagt några centimeter rot mot det värkande området inuti munnen.

Avkok på röllika för att befrämja sårläkning

Redan i antika grekiska texter omnämns röllikan som en ört som kan hjälpa till med sårläkningen. I berättelserna om Akilles, en stor hjälte i den grekiska mytologin, får vi till exempel veta att Akilles soldater använde sig av röllika för att behandla sår. På svenska har örten till och med kallats för soldatblomma i vissa delar av landet med syftning på detta användningsområde.

Näsgräs

Torkade och malda röllikablad kan lätt framkalla nysningar. Förr i tiden användes ibland som ingrediens i luktsnus i Sverige och ett av de svenska trivialnamnen för örten är just Näsgräs. Själva blommorna bör man vara försiktigare med, för om man andas in deras starka doft kan man drabbas av rinnande ögon och yrsel. Denna risk har gett upphov till det lokala namnet Galentåra.

Öl med röllika

I delar av Sverige har röllika använts istället för humle i samband med ölbryggning. I vissa regioner är det lokala namnet på växten fortfarande Bryggtoppa.

rosa rölleka kan torkas som te

Att behandla flen hos kor

Flen är en sjukdom som hos nötkreatur kan orsaka en svullnad i kons juver. Inom folkmedicinen behandlades den förr i tiden med röllika eller smörblomma. I bland annat Västerbotten kallades därför röllekan för Flengräs. I de delar av Baltikum där man talade svenska var det istället smörblomman som omnämndes som Flengräs eller Fleinsgräs.