Grönt te

Grönt te är avkok gjord på teblad från tebusken Camellia sinensis. Det gröna teet har en smak som påminner om gräs, hö och alger och det uppkommer på rund av att tebladen vid tillagningen inte har oxideras. På grund av den vegetabiliska smaken kan det behövas längre tid för invänjning än det svarta teet som ofta uppfattas som mer lättdrucket för den ovane tedrickaren.Vid skörden av tebladen upphettas de för att en oxidering inte ska påbörja, vilket leder till att den gröna färgen behålls, samt att tebladen bibehåller mycket av dess nyttiga ämnen. Förr i tiden ångades tebladen men nu är det vanligare att tillverkning av grönt te sker genom upphettning i stekpannor eftersom det anses ge mer smak. Hur teerna framställs skiljer sig något mellan de olika tesorterna. Efter upphettningen torkar man bladen innan de används som te. Det grön teet är mycket populärt att dricka i länder som Kina, Vietnam, och Japan. Under senare år har teet även blivit en av de vanligaste tesorterna i västvärlden.

Grönt te innehåller stora mängder av nyttiga antioxidanter och även en mindre mängd mineraler och vitaminer. Flera forskningsrapporter påvisar det gröna teets positiva hälsoeffekter, vilket har gjort att det uppmärksammats och blivit mer populärt tack vare att media har skrivit om teet.

Förvaring och tillagning av grönt te

De gröna tesorterna är mer känsliga än de svarta tesorterna vilket gör att de bör förvaras på rätt sätt. Känsligheten gör att de heller inte bör användas ett allt för hett vatten vid tillagning. En temperatur på 75–85 grader är lagom. Låt därför det kokande vattnet svalna en aning innan det hälls över tebladen. Ett annat sätt är att hälla i en skvätt kallt vatten för att få ner temperaturen. Använd ungefär 1 tsk teblad per kopp.

Förebyggande av sjukdomar

Grönt te innehåller stora mängder av det antioxiderande ämnena polyfenoler som tros kunna skydda kroppens celler och DNA mot fria radikaler. De fria radikalerna är kända för att orsaka celldöd, cellskador, åldersrelaterade sjukdomar och åldrande. Den typ av polyfenol som det finns mest av i grönt te heter katechinerna och en av dessa katechiner är EGCG och är extra effektiv mot exempelvis cancer. EGCG verkan genom att oskadliggöra och döda cancerceller och förhindrar att nya blodkärl bildas, som cancercellerna behöver för att kunna växa.

Camellia sinensis planta som blommar

Camellia sinensis planta som blommar

Grönt te användes för länge sedan som ett läkemedel, men numera dricks det oftast för den goda smaken. Grönt te sägs emellertid verka förebyggande till många sjukdomar som är vanliga i västvärlden. I Asien där det dricks mycket grönt te är förekomsten av allvarliga sjukdomar som cancer och problem med hjärta och kärl är mindre förekommande och det sägs att en anledning till detta tros vara att de dricker mycket av det gröna teet. En annan anledning till att förekomsten av allvarliga sjukdomar inte är liks vanligt i Asien har med deras matvanor att göra, som ofta är bättre än i västvärlden. Bland annat innehåller det Asiatiska köket mycket fisk som innehåller omega-3, vilket också är skyddande mot dessa sjukdomar.

Det är framför allt i laboratorium och djurtester som grönt te har givit positiva resultat mot cancer. Det finns även undersökningar med människor som visat på lovande resultat, men man bör veta att det också finns studier som inte har kunnat påvisa några positiva effekter.

Långt liv med grönt te

Det sägs att Grönt te kan förlänga livet, i alla fall om man tror en Japansk studie. 40.000 vuxna japaner deltog i en befolkningsstudie och de följdes under en elvaårsperiod (1995–2005). Konsumtionen av grönt te undersöktes för att se om det skulle kunna ha något samband med dödlig cancer, hjärt-kärlsjukdom och en mängd andra dödsorsaker. Studieresultatet visade inget samband mellan konsumtion av grönt te och tidig död. Däremot visare resultaten att en regelbunden konsumtion av grönt te med minst en till två koppar per dag, visade på en minskad risk för tidig död när man tittade på alla orsaker. Exempelvis visade studien att kvinnor som drack mycket te, minst fem koppar per dag, hade en minskad risk på 23 procent att dö för tidigt, jämfört med de som drack mindre en en kopp per dag. De motsvarande siffrorna för männen var en minskad risk på 12 procent. Men resultatet visade att när det gäller cancer fanns inga belägg för att grönt te skulle ge någon skyddande effekt.

Andra egenskaper

Tebladen som används till grönt te har visat sig motståndskraftiga mot solens strålar och kan därför skydda huden och de används därför i vissa hudkrämer och andra hudvårdsprodukter..

I Japan är det vanligt att hitta grönt te som en måltidsdryck, eftersom de har positiva effekter för matsmältningen. Personer som lider av blodbrist eller järnbrist som bör dock vara försiktiga med att dricka te i samband med maten eftersom teet kan minska upptaget av järn från vegetabiliska källor (men inte från kött) om drycken intas i samband med måltid, men däremot kan järnupptaget förbättras om måltiden innehåller vitamin C.

För den som inte vill dricka te kan finna Grönt te som kosttillskott.